Slider

Siedzibą klubu jest Lodowisko "Helena" w Elblągu ul. Karowa 1